Voorwaarden

Heb je interesse in een kennismaking?

Voordat de begeleiding kan starten, is er altijd een intakegesprek.
Dat geldt voor iedere vorm van begeleiding. In deze intake wil ik onderzoeken:

- Of er een klik is en we samen aan de slag kunnen gaan. 
- Welke hulpvraag /doel er is en of ik jou/jullie daarbij kan helpen
- Besluiten we samen aan de slag te gaan dan geef ik een nschatting van de duur van het traject en het kostenplaatje. 
  (Bedrijven en Organisaties ontvangen een offerte)
- Kan ik julie niet helpen, of is er geen klik dan worden er door mij geen kosten in rekening gebracht.

Is er wel een klik en besluiten we samen te gaan werken, dan wordt het gesprek wel (deels) in rekening gebracht.